halatarnowopolski
  Regulamin Siłowni
 

Regulamin Siłowni

1. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika. Dowód wpłaty należy każdorazowo okazywać pracownikowi hali.

2. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe (czyste, na płaskiej podeszwie, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.).

3. Przed korzystaniem z siłowni należy dokładnie zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.

4. Dowód wpłaty wystawiany jest imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości odstąpienia go innym osobom.

5. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię.

6. Każda osoba korzystająca z siłowni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

7. Osoby ćwiczące zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika i korzystania z niego w trakcie ćwiczeń, m.in. do położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń.

8. Z siłowni mogą korzystać osoby:

  • które ukończyły 18 lat - samodzielnie, na własną odpowiedzialność
  • które ukończyły 15 lat – samodzielnie, po podpisaniu zgody na uczestnictwo dziecka w ćwiczeniach na siłowni przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda musi zostać złożona osobiście przez jednego z rodziców lub opiekunów u obsługi hali.

9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt u obsługi hali sportowej.

10. Szczególna uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarczę na sztangę do podnoszenia ciężarów a także skręcać hantle.

11. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze wskazana jest asekuracja. Po zakończonych ćwiczeniach należy zostawić ciężary na stojakach do tego przeznaczonych.

12.  Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych, przerabiania maszyn i dokładania do nich przyrządów.

13. Osoby niszczące wyposażenie i siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną w wysokości 100% wartości szkody.

14. Obowiązkiem korzystających z siłowni jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

15. Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania regulaminu.

16. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.

Druk zgody rodziców

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=